Slovenská jazdecká federácia | SJF

Zápisnica z 3.zasadnutia P-SJF v Bratislave dňa 3.11.2016

Zápisnica

Smernica 062016 – Štatút vzdelávacej komisie SJF

Smernica 072016 – Vzdelávanie športových odborníkov v SJF

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top