Slovenská jazdecká federácia | SJF

Záprahový rebríček jazdcov a koní 2020

ZK SJF v dňoch 06. až 08. 01. 2021 hlasovala o Rebríčku záprahových jazdcov a záprahových koňoch roku 2020.

Začiatok hlasovania: 06. 01. 2021 o 12:45.

Koniec hlasovania:  08. 01. 2021 o 13:00

Výsledky hlasovania:

Za: 4,      Proti: 0,   Zdržali sa: 1

UZNESENIE PRIJATÉ.

ZK SJF schvaľuje Rebríček záprahových jazdcov a záprahové kone roku 2020.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top