Slovenská jazdecká federácia | SJF

1. kolo zimnej ligy 2020 JK Masarykov Dvor Vígľaš

ROZPIS

online prihlasovanie: http://tiny.cc/200125SS

email na prihlasovanie: kancelaria.kone@gmail.com

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top