Slovenská jazdecká federácia | SJF

ZMENA TERMÍNU MSR 2017 V DREZÚRE

 

Predsedníctvo SJF schvaľuje zmenu termínu JK pri NŽ Topoľčianky ako organizátora MSR v drezúre  zo 7.-9. 7. 2017 na 14.-16. 7. 2017, kvôli kolidácii termínov.

 

Hlasovanie:

ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel

 

Uznesenie prijaté.

 

 

Uznesenie bude  prečítané na najbližšom zasadnutí P-SJF a uvedené v Zápisnici z najbližšieho zasadnutia P-SJF.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top