Slovenská jazdecká federácia | SJF

SKÚŠKY ZÁKLADNÉHO VÝCVIKU NA RANČI OUZKÝCH

dátum konania : 2.2.2017

miesto konania : Ranč Ouzkých Bratislava, Vápenka15

Harmonogram:

8:00 – prezentácia

9:00 – praktická čast

11:00 – teoretická čast

12:30 – vyhodnotenie

 

Účastnícky poplatok: 30EUR

posielanie prihlášok : rancouzkych@gmail.com

kontakt: 0901 715 755

 

Podklady na SZVJ nájdete na stránke SJF, www.sjf,sk , www.sjf.sk/docs/SZVJ.pdf

Každý účastník je povinný priniesť riadne vyplnenú prihlášku, potvrdenú trénerom alebo učiteľom jazdectva, a potvrdenú lekárom.

Tlačivo je možné nájsť na stránke: www.sjf.sk/doc/SZVJ.pdf ( str.14)

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top