Slovenská jazdecká federácia | SJF

AKTUALIZÁCIA


Od 15. októbra platí na Slovensku zákaz športových podujatí, SJF ruší preteky do 15.11.2020

Na Slovensku sa od 15. októbra zatvorili štadióny, športové haly, zimné štadióny, telocvične, posilňovne, bazény či ďalšie športoviská. Výnimku má len profesionálny šport a v ňom súťaže vo futbale, hokeji, volejbale, basketbale a hádzanej. Rozhodol o tom Ústredný krízový štáb na svojom rokovaní dňa 11.10.2020.

Podľa uznesenia vlády SR č. 693/2020 zo dňa 28.10.2020 platí, že osoby, ktoré sa preukážu NEGATÍVNYM výsledkom testu na COVID-19, vykonanom v termíne a v súlade s týmto uznesením, sa počnúc dňom 2.11.2020 riadia vyhláškou ÚVZ SR č. 12 /2020 z 29. októbra 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

Pre vykonávanie športovej aktivity od 2.11.2020 platí:

(1) Športová aktivitu (tréning) v jednom okamihu na jednom športovisku môže vykonávať najviac 6 osôb (vrátane trénera), rúška nie sú povinné (odporúčame však ich používanie).

(2) POVOLENÉ sú len nasledovné športové súťaže:

  • hokej: TIPOS extraliga, ICE HOCKEY LEAGUE,
  • futbal: FORTUNA Liga,
  • hádzaná: SLOVNAFT Handball Extraliga, MOL Liga,
  • volejbal: Extraliga muži, Extraliga ženy,
  • basketbal: Slovenská basketbalová liga, Extraliga ženy

(3) Jednorazové športové podujatia, v ktorých všetci účastníci (vrátane trénerov a organizátorov) musia mať v dobe začiatku aktivity negatívny výsledok RT-PCR testu certifikovaného na území Európskej únie, na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín. Uvedené hromadné podujatie musí byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania.

(4) Účasť divákov na organizovaných športových podujatiach nie je povolená.

(5) Prírodné a umelé kúpaliská, vrátane akvaparkov, prevádzky poskytujúce služby wellness (sauny, vírivky, kúpele, zábaly) a fitness centrá sú ZATVORENÉ (neorganizovaný vstup verejnosti na verejnú neohradenú vodnú plochu nie je zakázaný).

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top