Slovenská jazdecká federácia | SJF

Aktualizačný seminár pre trénerov

SOŠ PV v Ivanke pri Dunaji v spolupráci so SJF organizuje dňa 10.12.2022

Aktualizačný seminár pre trénerov 1. – 3. kvalifikačného stupňa.

Seminár je určený pre členov SJF s licenciou tréner 1. – 3. kvalifikačného stupňa, ktorí v posledných troch rokoch neabsolvovali aktualizačný seminár. Zoznam všetkých trénerov 1. – 3. kvalifikačného stupňa evidovaných v SJF nájdete v on-line evidencii SJF: https://evidencia.sjf.sk/osoby?filter=true&filter_license_status_sjf=1&filter_attribute=3-20

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

Hashtag SJF
top