Späť

Aktualizačný seminár pre trénerov

SOŠ PV v Ivanke pri Dunaji v spolupráci so SJF organizuje dňa 25.11.2023

Aktualizačný seminár pre trénerov 1. – 3. kvalifikačného stupňa.

Seminár je určený pre členov SJF s licenciou tréner 1. – 3. kvalifikačného stupňa, ktorí v posledných troch rokoch neabsolvovali aktualizačný seminár. Vo svojom profile v on-line evidencii SJF si môžete overiť, kedy naposledy ste absolvovali posledné školenie, či seminár.

Zoznam všetkých trénerov 1. – 3. kvalifikačného stupňa evidovaných v SJF nájdete v on-line evidencii SJF:

zoznam aktívnych trénerov SJF

Naši partneri