Slovenská jazdecká federácia | SJF

Bratislavská liga v skoku na koni 2019

Víťazom srdečne blahoželáme!

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top