Slovenská jazdecká federácia | SJF

CAI3* – H1/H2/H4, CAI2* – P2 Kladruby nad Labem (CZE) 20 – 23/04/2017

rozpis

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top