Slovenská jazdecká federácia | SJF

Doškolenie rozhodcov 25.2.2017

Doškolenie rozhodcov a stewardov, ktoré sa uskutoční dňa 25.2.2017 v Bratislave je určené pre všetkých rozhodcov  jazdeckých disciplín SJF. Všeobecné pravidlá – časť prvá, ako aj BOZP, je potrebné absolvovať k preškoleniu.

V druhej polovici tohto roka sa bude konať preškolenie všetkých rozhodcov, ktorí to ešte nebudú mať absolvované, znova.

—–

Semináre skokových rozhodcov a stewardov sa budú konať v dňoch:

19.2.2017  o 9:00 v Košiciach v  areáli UVLF na Komenského ulici 41

25.2.2017  o 9:00 v Bratislave v Dome športov na Junáckej ulici 6

Program

  1. Zmeny v skokových a všeobecných pravidlách v roku 2017
  2. Poskytnutie prvej pomoci
  3. Dodržiavanie bezpečnosti pri výkone činnosti

 

Účasť je potrebná aj pre frekventantov kurzu skokových rozhodcov 2016 v Trenčíne.

Školiteľ: RNDr. Robert Fekár

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top