Slovenská jazdecká federácia | SJF

Dotácia pre jazdecké školy SJF vo výške 10 000CHF

Po úspešných rokovaniach s medzinárodnou jazdeckou federáciou FEI sa nám podarilo získať jednorazovú dotáciu 10 000CHF pre jazdecké školy s účelom použitia na pokrytie registračných nákladov pre rok 2021. Dotácia v prepočte na EÚ menu 8 806,69€ sa po splnení základných podmienok dotýka 13 jazdeckých škôl SJF, ktoré sa registrovali v riadnom registračnom období, v súlade s RP SJF. Uvedená dotácia bola zo strany FEI potvrdená spätne, po registračnom období členskej základne SJF. Celkovo bude prerozdelených 8 806,69€ medzi nasledovných 13 jazdeckých škôl SJF, pričom každej JŠ náleží 677,43€ (769,23CHF):

Voltiland Košice

I-Horses Biskupice

BERI KLUB Nová Baňa

Do sedla Bratislava

JK Zelené míľa Jaslovské Bohunice

JK Monty ranč Nitrianske Pravno

JO Martin-Záturčie

PARADREZÚRA EXCELENT Boldog

JK El Zorro Veľký Kýr

JK Alexandria Hviezdoslavov

JK RS Team Bratislava

JK SŠ Ivanka pri Dunaji

JK Envirokone

Teší nás, že aj touto formou môžeme prispieť k rozvoju jazdeckých škôl SJF na Slovensku.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top