Slovenská jazdecká federácia | SJF

EEF Secretary Generals meeting 2019 SVK

Slovenská jazdecká federácia bola tento rok hostiteľom medzinárodného stretnutia generálnych sekretárov Európskej jazdeckej federácie EEF, ktoré sa konalo 26.-27.8.2019 v Pezinku.

Toto stretnutie je organizované za účelom jednotného výstupu zo strany EEF a jej členských federácií smerom k FEI, ohľadom plánovaných zmien Stanov FEI ako aj pravidiel FEI. Každoročne sa po zverejnení plánovaných zmien Stanov a pravidiel zo strany FEI stretnú generálni sekretári jednotlivých členských federácií EEF aby diskutovali o plánovaných zmenách a hájili záujmy jazdeckého športu. Výsledná dohoda sumárnych pripomienok k pripravovaným zmenám následne smeruje cez FEI na Valné zhromaždenie. Tohto stretnutia sa tento rok zúčastnilo 15 delegátov z 13 členských krajín EEF. Stretnutia sa zúčastnil aj predseda SJF, Vladimír Chovan a predseda Komisie vytrvalosti SJF, Vladimír Pažitný.

Prevoz delegátov z viedenského letiska Schwechat do Pezinka a späť bolo na profesionálnej úrovni zabezpečené vďaka spoločnosti Renault Retail Group SK, s.r.o., ktorá bezplatne zapožičala SJF vozidlá na reprezentatívnej úrovni, a to Renault Koleos a Espace.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top