Slovenská jazdecká federácia | SJF

Equistyle Cup 2020

Vážení športoví priatelia, členovia a predstavitelia klubov,

s ľútosťou vám oznamujeme, že vzhľadom na momentálne vzniknutú situáciu ohľadne koronavírusu, sa rušia všetky tohtoročné kolá dlhodobej súťaže EQUISTYLE CUP. Dúfame, že do konca roka dôjde k zlepšeniu situácie a tešíme sa na Vás v dlhodobej súťaži EQUISTYLE CUP v roku 2021. Dovtedy vám prajeme pevné zdravie a veľa pekných chvíľ s Vašimi koníkmi.

Jarmila Skatullová

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top