Slovenská jazdecká federácia | SJF

FEI potvrdila status FEI skokového stewarda level 4 pre Silviu Gavorníkovú

Dlhoročná členka a činovník SJF, Silvia Gavorníková, získala dňom 10.12.2023 status FEI jumping steward level 4, čo znamená olympijskú úroveň najvyššej kvalifikácie FEI skokového stewarda.

Silvia sa narodila v Bratislave, kde po návrate zo štúdia v USA dokončila ekonomické vzdelanie na EU BA. Už viac ako 20 rokov pôsobí v štátnej inštitúcii na podporu medzinárodného obchodu ako riaditeľka odboru medzinárodných vzťahov.

S prácou komisára na národných súťažiach začala už v roku 2005 a prihlásením sa do výmenného programu FEI pre komisárov v roku 2007 začala pôsobiť aj medzinárodne. Počas nasledujúcich 3 rokov pôsobila na medzinárodných podujatiach vo všestrannej spôsobilosti po Európe, od roku 2009 zastáva funkciu Národného bezpečnostného komisára Slovenskej republiky.

Na Slovensku bola okrem iného aj súčasťou prestížnych medzinárodných pretekov CSIO Bratislava v pozícii komisára, od roku 2014 aj v pozícii hlavného komisára. Taktiež pôsobila v organizačnom výbore deviatich svetových pohárov FEI organizovaných v Areáli Zdravia Rozálka a súčasne v pozícii hlavného komisára (2010-2018). Na medzinárodných pretekoch v Šamoríne pôsobí v pozícii komisára od roku 2018, vrátane pohára národov pony, detí, juniorov a mladých jazdcov aj v pozícii hlavného komisára.

Srdečne blahoželáme k dosiahnutiu tejto kvalifikácie a želáme veľa úspešných jazdeckých sezón doma i v zahraničí!

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top