Slovenská jazdecká federácia | SJF

FEI zverejňuje opatrenia týkajúce sa obnovenia pretekov pre kontinentálnu Európu

FEI zverejnila opatrenia pre návrat k súťažiam, ktoré umožnia bezpečné obnovenie medzinárodného športu v kontinentálnej Európe od 12. apríla po šesťtýždňovej odstávke na kontrolu šírenia neurologickej formy vírusu koní (EHV-1) .
Opatrenia sa zameriavajú na šesť kľúčových oblastí: prípravy pred začiatkom pretekov a vstupom do areálu, prípravy športovcov pred podujatím, vyšetrenie pri príchode do areálu konania pretekov, odchod z areálu a jurisdikcia.
Opatrenia týkajúce sa návratu k súťažiam, ktoré boli komplexne prekonzultované so zainteresovanými stranami a doladené pracovnou skupinou pre veterinárnu epidemiológiu FEI a veterinárnym výborom FEI, boli teraz schválené radou FEI.
Zainteresované strany, ktoré sa zúčastnili minulotýždňovej dvojhodinovej online konzultácie, boli zástupcovia športovcov Pedro Veniss (skoky), Beatriz Ferrer Salat (drezúra), Eleonora Ottaviani (medzinárodný klub jazdcov v skoku na koni), Klaus Roeser (medzinárodný klub drezúrnych jazdcov), Peter Bollen (organizátori medzinárodných podujatí), Dominique Megret (Jumping Owners Club), Quentin Simonet a Ulf Helgstrand (Európska jazdecká federácia) spolu s medzinárodnými groomami Heidi Mulari (Steve Guerdat) a Kirsty Pascoe (Jérôme Guery) a manažérom stajne FEI Patrick Borg.
Opatrenia zahŕňajú sériu dočasných ustanovení, ktoré zostanú v platnosti do 30. mája 2021 a poskytnú vedecky podloženú bezpečnostnú rezervu, ktorá umožní sledovanie akýchkoľvek ďalších súvisiacich ohnísk. Tento dátum je možné v prípade potreby predĺžiť, kde bude jazdecká komunita vopred informovaná. Tieto dočasné ustanovenia budú formalizované v právne záväzných nariadeniach, ktoré budú zverejnené v týždni od 5. apríla 2021.
Pracovná skupina pre veterinárnu epidemiológiu FEI sa dohodla, že v súčasnosti neexistujú dôkazy naznačujúce, že by bolo nebezpečné vrátiť sa k medzinárodným súťažiam v kontinentálnej Európe, ako je plánované na 12. apríla, za predpokladu, že sa vykonajú nariadené zvýšené preventívne opatrenia a nebudú existovať ďalšie ohniská. Skupina bude naďalej každý deň monitorovať vývoj európskeho vypuknutia.
FEI HorseApp bude aktualizovaná o nové moduly, ktoré umožnia lepšiu vysledovatelnosť ako súčasť opatrení EHV-1 Return To Competition. Spustia sa druhý aprílový týždeň.
Opatrenia návratu do súťaží, ktoré jasne stanovujú úlohy a zodpovednosti, sú k dispozícii online a na stiahnutie vo vyhradenom centre EHV-1. Ďalšia dokumentácia bude pridaná v najbližších dňoch.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top