Slovenská jazdecká federácia | SJF

Karta trénera jazdectva v SJF

Na základe Skokových pravidiel SJF, kapitola II bod 3 „smie na opracovisku trénovať jazdca len riadne označený tréner s platnou trénerskou licenciou pre daný rok, ktorý je zodpovedný za korektný stav cvičnej prekážky/cvičných prekážok a akúkoľvek manipuláciu s ňou/nimi počas tréningu jazdca.“

Z tohto dôvodu bude sekretariát SJF postupne vydávať a distribuovať karty trénera SJF (vzor v prílohe) každému riadne zaevidovanému trénerovi, členovi SJF. K vydaniu predmetnej karty je potrebné zaslať aktuálnu fotografiu buď v papierovej forme, rozmer 30 x 45 mm, alebo v elektronickej forme. Na fotografiu je nutné uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia a licenčné číslo trénera.

Danú kartu trénera je povinný mať tréner SJF zavesenú na krku počas celých pretekov SJF.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top