Chcem založiť nový jazdecký klub

Podľa platných Stanov SJF:

Členom SJF sa môže stať aj právnická osoba - športový klub, ktorým sa rozumie právnická osoba založená na vykonávanie športu a účasť v športových súťažiach (napr. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia)
ako i právnická osoba založená za účelom podnikania, ktorá má v predmete činnosti uvedenú činnosť súvisiacu so športom alebo športovými aktivitami (ďalej aj len „klub“), ak má aspoň 3 (troch) členov a splní aspoň dve (2) z nasledovných podmienok:


Podľa Registračného poriadku, právnická osoba predloží:


Štatutárny zástupca klubu musí byť tiež členom tohto klubu a aj musí mať aktívne členstvo v SJF.

Súhlasím Táto webová lokalita používa súbory cookie.

Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti. Používaním našej webovej lokality vyjadrujete súhlas s používaním všetkých súborov cookie v súlade s našimi zásadami používania súborov cookie. Prečítať viac