Slovenská jazdecká federácia | SJF

ME vo vytrvalostnom jazdení seniorov 2017 Brusel

Majstrovstvá Európy vo vytrvalostnom jazdení sa napriek pochybnostiam o vhodnosti miesta konania uskutočnili v bruselskom mestskom parku. Na štart sa po úspešnom absolvovaní vstupnej veterinárnej kontroly postavilo všetkých päť slovenských dvojíc v zložení:

Mário Hoffmann na koni NOVISAAD D’AQUI
Miriam Malá na koni SPIRIT
Simona Zelmanová na koni TOM JONES FT
Lucia Supeková na koni AQUILES
Petra Hubačová na koni OCAZ

Ranný štart v stiesnených podmienkach lesného chodníka, našťastie napriek obavám o bezpečnosť koní a jazdcov, prebehol bez komplikácií a 68 jazdeckých dvojíc sa vydalo do prvého kola. Z neho sa Mário Hoffmann vrátil vo vedúcej skupine po boku španielskej reprezentácie a budúcej víťazky Sabriny Arnold s 20-minútovým náskokom na ostatné jazdkyne slovenského tímu. Po prvom kole sa bohužiaľ preteky skončili pre Aquiles a Luciu Supekovú aj Ocaza a Petru Hubačovú, obe nemohli pokračovať pre krívanie.

Po druhom kole vysoké tepy znemožnili pokračovať Novisaadovi s Máriom Hoffmanom a v boji o umiestnenie ostali len dve slovenské dvojice. Po treťom kole rozhodcovia vystavili pre krívanie stopku aj Tomovi Jonesovi FT so Simonou Zelmanovou a tak v preteku ostala len Miriam Malá na koni SPIRIT.

Tej sa podarilo súťaž dokončiť s priemernou rýchlosťou 17,354 km/h a obsadiť tak skvelé 15. miesto.

Celkovo súťaž dokončilo 33 dvojíc zo 68 štartujúcich, tj. 48,53%.

Miesto konania, ako aj podmienky na trati boli častým zdrojom kritiky viacerých tímov. Priestory veterinárnej kontroly boli minimalistické, krajné trotting lines boli lemované betónovými tvárnicami. Ustajnenie, cooling area aj paddocky boli postavené na asfalte, trať v priestore cieľa lemovali kovové stĺpiky, rovnako ako už spomínaný priestor štartu. Priestor v cooling area bol veľmi stiesnený a po príchode hlavnej skupiny v prvom kole vzniklo množstvo kolízií. Vzhľadom na hustú dopravu počas špičky (majstrovská súťaž sa bežala cez pracovný deň) bolo pre crew cars veľmi problematické dostať sa načas z a na crew pointy na trati. V jednotlivých kolách bol terén takisto nebezpečný, či už išlo o nerovnosti spôsobené vodnou eróziou, rôzne zábrany na lesných chodníkoch alebo prechody trate cez cesty.

Od otváracieho ceremoniálu ME jazdci takisto očakávali viac. Nad miestom konania neviala vlajka ani jednej zo zúčastnených krajín, po odprezentovaní jednotlivých tímov vystúpil organizátor s krátkym príhovorom a majstrovstvá boli otvorené.

SVK tímu ďakujeme za reprezentáciu.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top