Slovenská jazdecká federácia | SJF

MS seniorov vo voltíži 2021

V maďarskej Budapešti sa 26.08-29.08.2021 odohrali Majstrovstvá sveta seniorov vo voltíži. Napriek náročnej príprave kvôli Covid opatreniam bojovalo o titul majstrov sveta 22 národností. V konkurencii 8 skupín, 12 dvojíc, 22 jednotlivcov mužov a 39 jednotlivkýň žien si zasúťažili aj reprezentanti Slovenska a to konkrétne 1 dvojica a 3 naše seniorky. 

Pre dvojicu Ema Martinková + Ema Kolesárová bol šampionát ich  premiérou a napriek pádu v prvom kole po finálovej zostave získali výslednú známku 5.038. Spolu s lonžérkou Máriou Fogašovou na koni Sarah tak obsadili 12. priečku.

Pre naše ženy seniorky však zostali brány finále zatvorené aj napriek čisto predvedeným zostavám bez väčších chýb. Hana Jezberová vybojovala 32. miesto na koni Tymián s lonžérkou Libušou Hablovičovou (výsledná známka 6,381), Emma Kolesárová s koňom Wilma G a lonžérkou Máriou Fogašovou získala 36. miesto (výsledná známka 5,890) a v tesnom závese na 37. mieste skončila Lea Hakszer za pomoci koňa KCM Vaultinghorses Lord ktorého lonžovala Andrea Barczi (výsledná známka 5,795).

Ďakujeme za reprezentáciu!

text a foto: Laura Lenčéšová

Hanka Jezberová
Emma Kolesárová
Lea Hakzser
dvojica Kolesárová-Martinková
Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top