Slovenská jazdecká federácia | SJF

Na základe žiadosti Skokovej komisie schválilo P-SJF presun termínu MSR v skoku na koni

Predsedníctvo SJF schvaľuje zmenu termínu konania MSR 2022 v skoku na koni pre organizátora JK Rozálka Pezinok z pôvodného termínu 12. – 14.8.2022 na termín 4. – 7.8.2022.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top