Slovenská jazdecká federácia | SJF

NICE (FRA) CSI1*/ CSIYH1* / CSIL1* / CSIAm-B 23-26/03/2017

rozpis

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top