Slovenská jazdecká federácia | SJF

OZNAM – MSR všestranná spôsobilosť

Komisia všestrannej spôsobilosti SJF prijala hlasovaním per rollam v čase od 30.8.2020 do 01.9.2020  nasledovné uznesenie:  

Komisia všestrannej spôsobilosti SJF schvaľuje úhradu štartovného, zápisného a ustajnenia pre všetkých účastníkov MSR všestranná spôsobilosť Vígľaš 2020.

Úhrada bude realizovaná bankovým prevodom na základe fakturácie usporiadateľa a doloženia výsledkových listín majstrovských súťaží. 

ZA: 4 – Mídelka, Malík, Adamať, Gbúrová

PROTI: 0

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top