Slovenská jazdecká federácia | SJF

Oznam – skokové výsledky

Skoková komisia oznamuje, že do 30.9.2021 je možnosť dodatočne poslať výsledky zo zahraničných NÁRODNÝCH pretekov (označenie pretekov národné) z tohto roku 2021. Budú zarátané do rebríčka 2021.

Výsledky treba poslať na sekretariát SJF najneskôr do 30.09.2021.
Ďakujeme!
Za Skokovú komisiu
Monika Gonos Noskovičová

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top