Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF schválilo konanie dvoch medzinárodných FEI pretekov 2020

Predsedníctvo SJF schvaľuje konanie pridaných medzinárodných pretekov v roku 2020 nasledovne:

Dunajsky Klatov SVK 24/04/2020 26/04/2020 CVI1*CVICh1*CVIJ1*
Dunajsky Klatov SVK 02/07/2020 05/07/2020 CAI2*-H1CAI2*-H2CAI2*-H4CAI2*-P1CAI2*-P2

Hlasovanie:

ZA 5 – Chovan, Maxonová, Štangel, Horváth, Fekár

Uznesenie prijaté

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top