Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF schválilo konanie MSR vo všestrannej spôsobilosti 2023, zmenu termínu MSR v drezúre 2023 a úpravu TOP MSR 2023 skoky PONY

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 13.-15.6.2023 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia:

A/

Predsedníctvo SJF schvaľuje konanie a organizáciu MSR 2023 vo  všestrannej spôsobilosti pre TJ Žrebčín Motešice v kategórii deti a juniori 30.6. – 2.7.2023.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Machalová, Fekár, Novotný, Paučo

UZNESENIE PRIJATÉ

B/

Predsedníctvo SJF schvaľuje úpravu v termíne konania MSR 2023 v drezúre, kategórie deti, mladší juniori, starší juniori a mladí jazdci v JK Masarykovom Dvore z pôvodného termínu 29.-30.7.2023 na nový termín 8.-9.9.2023:

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Machalová, Fekár, Novotný, Paučo

UZNESENIE PRIJATÉ

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 13.-15.6.2023 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenie:

P-SJF schvaľuje doplnenie technicko-organizačných podmienok MSR v skoku na koni kategórie pony o kategóriu Pony družstvá v nasledovnom znení:

PONY družstvá: Dvojkolová súťaž trojčlenných oddielových, okresných, prípadne oblastných družstiev, zložená z parkúrov prvých dvoch kôl Pony jednotlivcov – Pony Handicap (70/80cm) a Pony Handicap (80/90cm), hodnotená podľa stupnice A. O umiestnení rozhoduje súčet trestných bodov dvoch najlepších členov družstva. Pri rovnosti súčtu trestných bodov na prvých troch miestach sa koná jedno rozoskakovanie jedného člena družstva na čas. V prípade, že rozoskakovanie nerozhodne, o poradí rozhoduje súčet časov dvoch najlepších členov družstva v druhom kole. Na ďalších miestach v prípade rovnakého počtu trestných bodov rozhoduje súčet časov dvoch najlepších členov družstva v druhom kole.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Machalová, Fekár, Novotný, Paučo

UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top