Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF schválilo presun termínu MSR drezúra 2021

Predsedníctvo SJF schvaľuje zmenu termínu konania MSR 2021 v drezúre v Šamoríne z pôvodného termínu 20.-22.8.2021 na termín 10.-12.9.2021.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top