Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF schválilo výber na vytrvalostné preteky HH Cup v Dubaji 2019

Predsedníctvo SJF schvaľuje výber SR vo vytrvalostnom jazdení na HH SH. Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Endurance CUP CEI*** – 160km, ktorý sa bude konať v Dubaji dňa 4.1.2019 v zložení:

                    Jazdec                                            kôň                                                     

            Lucia Starovecká                                 Kala                           

           Dominika Kleinová                         Mintemir                                                      

               Martin Gallo                               Gazal VI-6SK    náhradník                             

 

Hlasovanie:

ZA 6 – Chovan, Rindošová, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár

NEHLASOVAL 1 – Murínová

 

Uznesenie prijaté.

 

Uznesenie bude  prečítané na najbližšom zasadnutí P-SJF a uvedené v Zápisnici z najbližšieho zasadnutia P-SJF.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top