Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF schválilo výpravu na ME v drezúre 2020

Predsedníctvo SJF schvaľuje výpravu na ME v drezúre 9.-14.8.2020 Budapešť-Pilisjászfalu (HUN) nasledovne:

CH-EU-Ch-D

Lara Dangl – Giovanni

Sofia Laura Petranová – Alice im Wunderland

Tamara Polláková – Przedswit XIX-16 SK/Chocolate

CH-EU-Ch-J

Zoya Ledecká – Si Belle

Chef de Equipe – Ádám Patócs

Národný tréner – Lucia Naštická (T2)

Národný veterinár – Ján Kasič (FEI treating veterinarian)

Hlasovanie:

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top