Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF schválilo výpravu na MS juniorov vo voltíži 2021

Predsedníctvo SJF schvaľuje výpravu na MS vo voltíži nasledovne:
MS juniori LeMans (FRA)
28/07/2021 – 01/08/2021

CH-M-J-V
Skupina: Ivana Cigáňová, Andrej Meňhert, Laura Balážová, Sebastián Kodak, Stela Strečková, Gabriela Karáčová, Matúš Solčiansky (náhradník), lonžér Boris Kodak

Jednotlivci muži:
Andrej Meňhert, lonžér Boris Kodak

Jednotlivci ženy:
Sára Šoltésová, lonžér Ján Tribula
Ivana Cigáňová , lonžér Boris Kodak
Soňa Janigová, lonžér Ján Tribula

Ekipa:
Chef de Equipe – Laura Lenčéšová
Groom – Matúš Šmandra
Attendant – Vojtech Solčiansky
Attendant – Andrea Meňhertová
Attendant – Barbara Šoltészová (samoplatca)
Attendant – Ingrid Janigová (samoplatca)
Attendant – Jozef Janiga (samoplatca)

Kone: Walter Winie, Betty, Leon (Domane Du Puy 8)

hlasovanie:
ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný
UZNESENIE PRIJATÉ

Samoplatcovia sú Barbara Šoltésová, Ingrid Janigová a Jozef Janiga, ktorým to federácia preúčtuje cez materské kluby cvičencov.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top