Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF schválilo výpravu na MS juniorov vo vytrvalostnom jazdení

Predsedníctvo SJF schvaľuje výpravu za disciplínu vytrvalosť nasledovne:

CH-M-YJ-E 120: MS juniorov, Valeggio sul Mincio, Taliansko

Lucia Supeková jun. s koňom Chester (ESP) a náhradným koňom Tuno (ESP)

Michaela Supeková s koňom Girola de Quercus (ESP) a náhradným koňom Furius (ESP)

 

Hlasovanie:

ZA 7 –Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár

 

Uznesenie prijaté.

 

Uznesenie bude  prečítané na najbližšom zasadnutí P-SJF a uvedené v Zápisnici z najbližšieho zasadnutia P-SJF.

 

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top