Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF vymenovalo skúšobnú komisiu na seminár rozhodcov a stewardov

P – SJF menuje členov skúšobnej komisie počas seminára rozhodcov a stewardov v dňoch 19.2.2017 v Košiciach a 25.2.2017 v Bratislave, kde školiteľom je RNDr. Robert Fekár nasledovne:

19.2.2017 Košice: Rindošová, Fekár, Kravec

25.2.2017 Bratislava: Rindošová, Fekár

Hlasovanie:

ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel

Uznesenie prijaté.

Uznesenie bude  prečítané na najbližšom zasadnutí P-SJF a uvedené v Zápisnici z najbližšieho zasadnutia P-SJF.

 

Semináre rozhodcov a stewardov sa budú konať v dňoch:

19.2.2017  o 9:00 v Košiciach v  areáli UVLF na Komenského ulici 41

25.2.2017  o 9:00 v Bratislave v Dome športov na Junáckej ulici 6

Program

  1. Zmeny v skokových a všeobecných pravidlách v roku 2017
  2. Poskytnutie prvej pomoci
  3. Dodržiavanie bezpečnosti pri výkone činnosti

 

Účasť je potrebná aj pre frekventantov kurzu skokových rozhodcov 2016 v Trenčíne.

Školiteľ: RNDr. Robert Fekár

SEMINÁRA SA MOŽU ZÚČASTNIŤ ROZHODCOVIA VŠETKÝCH DISCIPLÍN A ABSOLVOVAŤ TAK ŠKOLENIE ZO VŠEOBECNÝCH PRAVIDIEL, BOZP A 1.POMOCI

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top