Slovenská jazdecká federácia | SJF

per rollam 24.6.2022

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 22.-24.6.2022 sa Predsedníctvo SJF uznieslo nasledovne:

A/

P-SJF schvaľuje výpravu na ME v skoku na koni mladí jazdci Oliva (ESP) 11.-17.7.2022 nasledovne:

Šéf ekipy: David Horváth

Jazdci:

Katarína Čupková – Je Tadore Nonstop

Alexandra Linda Horňáková – Casper Speed Jumper

Matej Čupka – Amando

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

B/

Na základe žiadosti TJ Žrebčín Motešice schvaľuje Predsedníctvo SJF odpustenie správneho poplatku za prihlásenie jazdeckých pretekov  do kalendára SJF po stanovenom termíne. Žiadosť tvorí prílohu tohto per rollam hlasovania.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

C/

Na základe žiadosti Riders Dreams a uznesenia Skokovej komisie SJF schvaľuje Predsedníctvo SJF úpravu technicko-organizačných podmienok MSR 2022 v skoku na koni. TO podmienky tvoria prílohu tohto per rollam hlasovania.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

D/

P-SJF schvaľuje výpravu na ME juniorov a mladých jazdcov vo voltíži Kaposvar (HUN) 27.-31.7.2022 nasledovne:

Junior ženy :

Soňa Janigová – 350€ balík + 109€ na ubytovanie

Laura Balážová – 500€ balík

Mladší jazdci ženy :

Sára Šoltészová- 350€ balík + 109€ na ubytovanie

Junior muži :

Andrej Meňhert -500 € balík

Skupina junior :

Nž Topolčianky –

Sebastián Kodak- 500€ balík 

Laura Balážová -už má  balík

Andrej Meňhert – už má balík

Stela Strečková – 500€ balík

Gabriela Karáčová – 500€ balík

Matúš Solčiansky- 500€ balík

Kone :

Walter Winnie – 220€ ustajnenie

Leon (dormane du puy 9 ) – 220€ ustajnenie

Šéf ekipy :

Laura Lenčéšová – 500€ balík

Lonžéri :

Boris Kodak – 500€ balík

Ján Tribula- 350€ balík + 109 na ubytovanie

Ďalší členovia výpravy :

Andrea Meňhertová – groom – samoplatca

Barbara Šoltészová – attendant – samoplatca

Jozef Janiga- attendant- samoplatca

Ingrid Janigová – attendant – samoplatca

Aurora Danko – attendant – samoplatca

hlasovanie: 

PROTI 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE NEPRIJATÉ

E/

P-SJF schvaľuje výpravu na ME juniorov a mladých jazdcov vo voltíži Kaposvar (HUN) 27.-31.7.2022 nasledovne:

Junior ženy :

Soňa Janigová – 350€ balík + 109€ na ubytovanie

Laura Balážová – 500€ balík

Mladší jazdci ženy :

Sára Šoltészová- 350€ balík + 109€ na ubytovanie

Junior muži :

Andrej Meňhert -500 € balík

Skupina junior :

Nž Topolčianky –

Sebastián Kodak- 500€ balík 

Laura Balážová -už má  balík

Andrej Meňhert – už má balík

Stela Strečková – 500€ balík

Gabriela Karáčová – 500€ balík

Matúš Solčiansky- 500€ balík

Zoja Kunkelová – náhradník skupiny 500€ balík

Kone :

Walter Winnie – 220€ ustajnenie

Leon (dormane du puy 9 ) – 220€ ustajnenie

Šéf ekipy :

Laura Lenčéšová – 500€ balík

Lonžéri :

Boris Kodak – 500€ balík

Ján Tribula- 350€ balík + 109 na ubytovanie

Ďalší členovia výpravy :

Andrea Meňhertová – groom – samoplatca

Barbara Šoltészová – attendant – samoplatca

Jozef Janiga- attendant- samoplatca

Ingrid Janigová – attendant – samoplatca

Aurora Danko – attendant – samoplatca

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top