Späť

per rollam P-SJF 4.10.2022

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 2. do 4.10.2022 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia:

A/

Predsedníctvo SJFschvaľuje technicko-organizačné podmienky konania MSR v skoku na koni prerok 2023, ktoré tvoria prílohu tohto per rollam hlasovania.

hlasovanie: 

ZA 6 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Novotný

PROTI 1 - Paučo

UZNESENIE PRIJATÉ

B/

Predsedníctvo SJFschvaľuje technicko-organizačné podmienky konania MSR v záprahoch pre rok2023, ktoré tvoria prílohu tohto per rollam hlasovania.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo,Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

C/

Predsedníctvo SJFschvaľuje konanie medzinárodných FEI pretekov na území SR nasledovne:

Dunajsky Klatov SVK 26/05/2023 28/05/2023 [CAI3*-H4 WCupQ]CAI2*-H4CAI3*-H2CAI2*-H2CAI3*-H1CAI2*-H1CAI3*-P4CAI2*-P4CAI3*-P2CAI2*-P2CAI3*-P1CAI2*-P1
Motesice SVK 24/03/2023 26/03/2023 CPEDI3*
Motesice SVK 03/11/2023 05/11/2023 CPEDI3*

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo,Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

D/

Predsedníctvo SJFberie na vedomie vzdanie sa Laury Lenčéšovej z postu predsedua zároveň člena Voltížnej komisie SJF a vzdanie sa Martina Neceluz postu člena Voltížnej komisie SJF.

hlasovanie: 

ZA 5 – Chovan, Maxonová, Štangel, Fekár, Novotný

PROTI 1 – Paučo

ZDRŽAL SA 1 – Kubišová

UZNESENIE PRIJATÉ

Súhlasím Táto webová lokalita používa súbory cookie.

Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti. Používaním našej webovej lokality vyjadrujete súhlas s používaním všetkých súborov cookie v súlade s našimi zásadami používania súborov cookie. Prečítať viac