Slovenská jazdecká federácia | SJF

POZVÁNKA NA MEDZINÁRODNÉ šKOLENIE ZÁPRAHY – ROZHODCOV A TECH.DELEGÁTOV

POZVÁNKA

FEI EDUCATION

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top