Slovenská jazdecká federácia | SJF

PRAVIDLÁ V ANTIDOPINGU ATLÉTOV

PRAVIDLÁ V ANTIDOPINGU ATLÉTOV
16.1.2011 12:01
Nové základné pravidlá a povinnosti športových zväzov a organizátorov podujatí pri vykonávaní dopingovej kontroly v Slovenskej republike ako aj Zoznam zakázaných látok na rok 2011 nájdete na internetovej stránke Slovenskej antidopingovej agentúry.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top