Slovenská jazdecká federácia | SJF

Prehlásenie TRÉNEROV o bezúhonnosti

Vážení tréneri,

na základe zákona o športe 440/2015 Z.z. Vás žiadame, aby ste predložili v rámci registrácií doklad o bezúhonnosti.

Tréneri, ktorí pracujú s mládežou do 18 rokov sú zo spomínaného zákona povinní predložiť Výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace.

Trénerom, ktorí pracujú s osobami nad 18 rokov, stačí  predložiť tlačivo Čestné prehlásenie. Tlačivo nájdete na stránke v sekcii Dokumenty, Tlačivá.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top