Slovenská jazdecká federácia | SJF

REGISTRÁCIE 2017 už spustené

Vážení predstavitelia jazdeckých klubov,

keďže sa blíži nový rok, dovoľujeme si Vás upozorniť na skutočnosť, že sa končí Vaša registrácia v SJF. Budeme radi, ak budete chcieť byť členom SJF aj v roku 2017 a spolu s nami pokračovať v rozvoji jazdeckého športu na Slovensku i v novom roku.

V prípade registrácie na rok 2017 je potrebné nasledovné:

Registrácia bude možná výlučne na tlačivách, ktoré sú zverejnené na našej stránke v sekcii SJF-dokumenty-tlačivá (http://www.sjf.sk/sjf/dokumenty/).

Ide o tlačivá Príloha č. 1 až 6. Tlačivá boli upravené v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z  o ochrane osobných údajov a podľa Zákona o športe č. 440/2015 Z.z.. Z toho dôvodu NEBUDÚ zo strany SJF akceptované žiadne prihlášky zaslané na iných tlačivách.

Prihlášky musia byť vyplnené kompletne, teda musia byť vyplnené všetky údaje o klube, členoch a koňoch, keďže sme zo zákona povinní nahlasovať údaje o našich členoch na MŠVVaŠ SR.

 

Vyplnené tlačivá nám môžete zaslať mailom a to na adresu: info@sjf.sk, poštou alebo priniesť osobne.

Po obdržaní ich budeme postupne spracovávať – vystavíme Vám faktúru a po jej úhrade odošleme licenčné známky. Licenčné známky z roka 2016 sú platné do konca februára 2017.

Cenník poplatkov sa nachádza na tlačive Príloha č. 1 alebo v Registračnom poriadku SJF ako dodatok: Prehľad príspevkov a poplatkov.

 

Ak budete prihlasovať nového člena, prosíme aj o zaslanie kópie Osvedčenia skúšok základného výcviku jazdca a jeho fotografiu.

Ak budete prihlasovať nového koňa, ktorý ešte nie je v evidencii SJF, je nutné ho najskôr zaregistrovať na na Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat v Lužiankach pri Nitre (kontakt: Ing. Halová, 037/7783074 alebo 0905 818545) a následne originál pas koňa doručiť na sekretariát SJF aj s prihláškou.

Ak budete registrovať koňa na FEI, takisto, ak ešte nebol registrovaný na FEI, je nutné, aby bol začipovaný, zaregistrovaný na CEHZ a originál pasu tiež doručený spolu s prihláškou na sekretariát SJF.

Novinkou v rámci registrácií na rok 2017 je možnosť poistenia zodpovednosti z držby koňa v rámci Európy (základné a rozšírené poistné krytie). Ak budete mať záujem o poistenie Vášho koňa/koní, treba to vyznačiť na tlačive Príloha č. 5 a aj na súhrnnom tlačive poplatkov Príloha č. 1.

Prihlášky je možné začať posielať už v priebehu decembra 2016, najneskôr však do 15. februára 2017. Prihlášky zaslané po tomto termíne budú akceptované so zvýšenou sadzbou členských poplatkov v zmysle platného Registračného poriadku SJF.

Prosíme Váš, aby ste všetky prihlášky, registrácie: slovenské i medzinárodné, žiadosti na povolenie pretekať v zahraničí i prihlášky na preteky posielali na mailovú adresu: info@sjf.sk

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top