Slovenská jazdecká federácia | SJF

Sieň slávy

Andrej Glatz
uvedenie do Siene slávy – rok 2018


Július Mock in memoriam
uvedenie do Siene slávy – rok 2019
Juraj Hanulay st.
uvedenie do Siene slávy – rok 2019
Alexander Vietor in memorian
uvedenie do Siene slávy – rok 2020
František Hrúzik
uvedenie do Siene slávy – rok 2020
Jozef Halgoš
uvedenie do Siene slávy – rok 2020
top