Slovenská jazdecká federácia | SJF

Skokové sústredenie s Bronislavom Chudybom

Skoková komisia SJF s oblastnou podporou organizuje

SKOKOVÉ SÚSTREDENIE S BRONISLAVOM CHUDYBOM

Dátum: 7. – 8. marec 2020 / sobota, nedeľa /

Miesto: areál BK SPORT HORSES / JK DUNAJ Bratislava

Časový harmonogram bude upresnený dva dni pred konaním sústredenia na stránke SJF.

Počet miest obmedzený. Maximálny počet účastníkov sústredenia: 15

Prihlasovanie a informácie na tel. čísle :  0918 575 883 –  Polonyová Ľuba

                                                                     Tomáš Kuchár, v.r.

                                                          Predseda Skokovej komisie SJF

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top