Slovenská jazdecká federácia | SJF

Školenie nových skokových rozhodcov

Slovenská jazdecká federácia plánuje v priebehu apríla 2024 zorganizovať školenie nových skokových rozhodcov a stewardov.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese robert.fekar@sjf.sk. 

Školenie bude pozostávať:

1. Teoretická časť (5.-7.4.2024) – online

2. Praktická časť (13.4.2024) – Šamorín – osobná účasť.

3. Záverečné skúšky (27.4.2024) – Bratislava – osobná účasť

Účastnícky poplatok (priblizne 200 EUR) bude stanovený v závislosti od počtu prihlásených

Podmienky účasti stanovuje Smernica vzdelávania športových odborníkov SJF.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top