Slovenská jazdecká federácia | SJF

Školenie skokových staviteľov parkúrov

Slovenská jazdecká federácia usporiada v prípade dostatočného počtu záujemcov úvodné školenie skokových staviteľov parkúrov.

Školenie pod vedením Eduarda Petroviča sa uskutoční v Pezinku, v dňoch 18. – 22. septembra 2019.

Predpokladaný účastnícky poplatok: 100 EUR

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na adrese: robert.fekar@sjf.sk

Telefonický kontakt: 0905 532 730

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top