Slovenská jazdecká federácia | SJF

Školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa v jazdectve v Ivanke pri Dunaji

uzávierka prihlášok 13.9.2019

špecializovaná časť v Ivanke pri Dunaji

všeobecná časť v Bratislave alebo v Banskej Bystrici

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top