Slovenská jazdecká federácia | SJF

Školenie trénerov I. a II. kvalifikačného stupňa v jazdectve v Košiciach

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top