Slovenská jazdecká federácia | SJF

Smútočné oznámenie

Slovenská jazdecká federácia vyjadruje úprimnú sústrasť.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top