Slovenská jazdecká federácia | SJF

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás vo veku 76 rokov opustil dlhoročný člen SJF, tréner a milovník koní

Ing. Marián Čura.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v utorok 19. januára 2021 o 14:00 v Dome smútku v Prešove.

Česť jeho pamiatke!

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top