Slovenská jazdecká federácia | SJF

Športové súťaže sa môžu konať v obmedzenej miere aj po 1. októbri 2020

Po 1. októbri sa športový život na Slovensku úplne nezastaví. Fanúšikovia sa do hľadísk síce až na výnimky pri niektorých z malých športov nedostanú, športové súťaže sa budú môcť konať. Vyplýva to z najnovšieho opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Na športových súťažiach v Slovenskej republike či už vonku alebo vo vnútri bude od 1. októbra až do odvolania platiť maximálny limit päťdesiat účastníkov. V prípade, že počet zainteresovaných osôb vystupujúcich v mene organizátora, či už sú to účinkujúci, športovci alebo organizačný tím, presiahne počet päťdesiat, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, avšak bez prítomnosti obecenstva. Práve táto veta znamená, že sa napríklad hokejové či futbalové zápasy môžu konať, aj keď počet hráčov, členov realizačných tímov či usporiadateľov presiahne číslo päťdesiat.

Na hromadných podujatiach môže byť viac ako 50 osôb aj v prípade, že všetci jeho účastníci budú mať v dobe začiatku negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 nie starší ako dvanásť hodín. „Uvedené hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Za dodržania týchto podmienok je na uvedenom podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje,“ uvádza sa v stanovisku Úradu verejného zdravotníctva. Vďaka tomuto ustanoveniu je možné usporiadať v obmedzenej miere aj Medzinárodný maratón mieru v Košiciach.

Pôvodne mali byť od 1. októbra zakázané všetky hromadné podujatia. Po novom je možné vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka). Zároveň sa zakazuje podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje.

Na účasť v športových kempoch a na sústredeniach musí každý účastník pri začatí podujatia predložiť organizátorovi negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 72 hodín.

Celé znenie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva je TU

Z uvedeného vyplýva možnosť konania jazdeckých súťaží, SZVJ, školení … za podmienok dodržania aktuálne platných epidemiologických opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR.

sekcie článku prevzaté z www.olympic.sk

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top