Slovenská jazdecká federácia | SJF

Sústredenie jazdcov v Military

SÚSTREDENIE  JAZDCOV S PREDPOKLADOM PRE ICH ÚČASŤ  V SÚŤAŽIACH VO VŠESTRANNEJ  SPÔSOBILOSTI

Účel:

Sústredenie bude zamerané na drezúrnu a skokovú prípravu koní a jazdcov, priamo nadväzujúce na predvedenie drezúrnej úlohy, cez absolvovanie skokovej skúšky a samotné vodenie koní priamo na trati cross-country.

Počas sústredenia účastníci absolvujú preteky pod dozorom lektorov v jednotlivých skupinách a prípravy na drezúrnu úlohu, parkúr a cross-country.

Absolvovať preteky za priamej pomoci vedenia pod dohľadom lektorov počas celých pretekov, s možnosťou konzultácie a rád priamo pred súťažou.

Prínosom by malo byť spoločné riešenie vzniknutých situácií priamo v súťaži, počas jej prípravy a práce priamo spojenej so stavbou a praxou pri príprave skokov ako aj samotnej variácie situácií počas absolvovania skokovej a terénnej časti cross-country.

Organizátor:

JK Masarykov Dvor Vígľaš – Pstruša v spolupráci s SJF a komisiou Všestrannej spôsobilosti.

Miesto:

Jazdecký a športovo rekreačný Areál JK Masarykov Dvor Vígľaš-Pstruša, jazdecká hala, klubovňa, spoločenské priestory

Termín:

14.-16.08.2020

LEKTORI pre tréningovú časť:

Martin MAIVALD (ČR), Patrik EIBNER ( SK )

– veľmi úspešní reprezentanti vo Všestrannej spôsobilosti,

– niekoľkonásobní účastníci Majstrovstiev sveta Mladých koní,

– účastníci Majstrovstiev Európy,

– účastníci mnohých významných Svetových podujatí,

– mnohonásobní účastníci veľmi významných Medzinárodných   

  pretekov v celej Európe,

Martin MAIVALD – účastník svetových jazdeckých hier v Normandii,

Patrik EIBNER – prvý slovenský účastník v histórii na Majstrovstvách Sveta Mladých koní v Lion s Angers.

LEKTOR pre teoretickú časť:

Ľubomír PAUČO (SK)

– národný rozhodca pre viaceré jazdecké diciplíny,

– národný staviteľ parkúrov a tratí,

– dlhoročný fukcionár SJF a dlhoročný organizátor jazdeckých podujatí

PIATOK  

        18:00 PREDNÁŠKA (Eibner, Maivald, Paučo)

  – zásady výberu koňa pre military, drezúru a parkúr

  – zásady predvedenia koňa na drezúrnom obdĺžniku  

  – čo sa hodnotí a čo je dôležité v drezúrnej úlohe

  – čo sa hodnotí v drezúrnej úlohe

  – analýza drezúrnych úloh

SOBOTA

        08:00 PREDNÁŠKA (Eibner, Maivald)

 • príprava koňa a samotný tréning pred drezúrnou skúškou
 • čomu sa vyvarovať v drezúrnej úlohe
 • dôraz na hlavné priority úlohy
 • hodnotenie a sumarizácia predvedenej úlohy

   12:00 PREDNÁŠKA (Eibner, Maivald)

 • príprava koňa pred skokovou skúškou
 • skoková príprava
 • taktika na parkúre
 • význam vzdialeností a počtu cvalových skokov medzi prekážkami
 • správne tempo na parkúre
 • spoločná stavba parkúru a prehliadka
 • príprava koňa a samotný tréning pred skokovou skúškou
 • hodnotenie absolvovaného parkúru

   18:00 PREDNÁŠKA (Eibner, Maivald,Paučo)

 • hodnotenie dňa
 • videoprezentácia výber koňa, príprava koňa na športový výsledok, práca počas sezóny
 • hodnotenie a ciele pre všestrannú spôsobilosť
 • VIDEO FILM
 • riešenie vzniknutých situácií počas cross-country
 • príprava a tréning koňa

NEDEĽA

        8:00 PREDNÁŠKA  (Eibner, Maivald,Paučo) (priamo pred    skúškou cross-country)

 • príprava pred cross-country
 • prehliadka trate cross-country
 • určenie trasy, príprava a taktika v crosse, určenie tempa a jeho kontrola
 • spôsob zdolávania prekážok, vedenie koňa
 • absolvovanie crossu a jeho hodnotenie

  13:00 PREDNÁŠKA a HODNOTENIE (Eibner, Maivald, Paučo)

Celkové hodnotenie sústredenia, poznatky a spoločná konzultácia, riešenie vzniknutých situácií počas predvedenia jednotlivých skúšok.

Prínos a pozitíva podujatia, hodnotenie predvedených výsledkov jednotlivých dvojíc, v jednotlivých skupinách.

Sumár výsledkov dvojíc v jednotlivých disciplínach drezúra, skoky, cross-country, pozitíva a rady na zlepšenie predvedených športových výsledkov a samotné hodnotenie od jednotlivých lektorov.

Chceme dať možnosť záujemcom o tento šport využiť skúsenosti lektorov a možnosť využiť potenciál Masarykovho dvora na osobný športový rast a možnosť využiť všetky priestory na šport, či regeneráciu počas účasti na sústredení, či ich samotnej návštevy.

Vígľaš 18.06.2020                                Ľubomír Paučo

                                                     za  JK Masarykov Dvor

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top