Slovenská jazdecká federácia | SJF

Sústredenie záprahových jazdcov v termíne 18. – 20. 06. 2021 sa neuskutoční z dôvodu nízkeho počtu prihlásených jazdcov!!!

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top