Slovenská jazdecká federácia | SJF

SZVJ JŠ Bernolákovo, JK Over Žilina, Kráľovce a Ivanka pri Dunaji

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top